08 april 2019

De Participatiekaart: betere plannen met meer draagvlak en betrokkenheid

Wat is participatie? Participatie is een gestructureerd proces om belanghebbenden invloed te geven op beleid of een plan van een organisatie. We onderscheiden verschillende hoofdvormen (raadgeven, adviseren, co-produceren en meebeslissen) in verschillende fasen van beleid.

De Participatiekaart helpt organisaties helder te denken over de doelen en vormen van participatietrajecten, en een aanpak te kiezen die past bij de uitgangssituatie en de doelen.

Goed doordachte en uitgevoerde participatie leidt onder meer tot

• Betere plannen en beleid door meer inzicht in perspectieven, belangen en ideeën van belanghebbenden;

• Meer draagvlak van belanghebbenden voor beleid of plannen;

• Betere uitvoerbaarheid van beleid of plannen

• Meer betrokkenheid onder belanghebbenden, bij de kwestie en bij elkaar en

• Minder kans op bezwaar van belanghebbenden en op tijdrovende procedures.

Zeker bij omvangrijke en complexe plannen loont het dus om helder te denken over participatie. Gebruik hiervoor de Participatiekaart. Meer weten? Neem contact op met ons via 020 412 4001 of mail naar info@argumentenfabriek.nl