14 september 2020

De digitale verzorgingsstaat: technologie in dienst van burgers

Digitalisering biedt kansen voor het beperken van uitvoeringskosten en het verbeteren van dienstverlening. Daarbij moet de overheid de rechten van burgers goed in het oog houden, en daar gaat het soms mis. Denk aan discriminatie of schending van privacy, zoals de toeslagenaffaire en SyRi-zaak illustreren. Een belangrijke vraag is dan ook: hoe kan de digitale verzorgingsstaat burgerrechten beter bevorderen?

Bevorderen van digitale rechten in Europa

Het antwoord op deze vraag staat in de Engelstalige publicatie: ‘A Litigation Strategy on the Digital Welfare State: Towards a digital welfare state that centres on human needs’. De Argumentenfabriek ontwikkelde deze strategie in opdracht van en voor het Digital Freedom Fund (DFF), samen met DFF’s achterban. De strategie beschrijft hun gezamenlijke visie op hoe de digitale verzorgingsstaat er uit moet zien en hoe ‘juridische procedures’ kunnen helpen om fouten van overheden te herstellen. En zo te kunnen bouwen aan een digitale verzorgingsstaat die burgerrechten centraal stelt. Dit is namelijk waar DFF zich hard voor maakt: het bevorderen van digitale rechten in Europa door het (financieel) ondersteunen van juridische procedures op dit gebied.

Niet alleen voor juristen

Dit lijkt op het eerste gezicht een juridische exercitie maar de principes en doelen die de strategie bevat zijn breed toepasbaar. Zij helpen overheden en organisaties bij het denken over hoe ze techniek inzetten voor hun klanten, en wat hierbij de kansen en risico’s zijn. De strategie is dus niet alleen een middel voor juristen om hun rechtszaak scherp te krijgen en beter samen te werken, maar reikt overheden en andere organisaties tegelijkertijd basisprincipes aan voor het ontwikkelen van (een visie op) hun digitale processen en de relatie met hun klanten. Zowel binnen de sociale zekerheid én daarbuiten.

Klik op onderstaande afbeelding om de publicatie in te zien

Meer weten?

Meer weten over hoe De Argumentenfabriek kan helpen bij digitaliseringsvraagstukken? Neem contact op met Daan van den Berg en bekijk onze sector digitaal.