11 oktober 2019

De Denktank Toekomst van de Woningmarkt gaat van start

Wat is de Denktank Toekomst van de Woningmarkt?

De denktank is een initiatief van elf partners die verschillende perspectieven op de woningmarkt vertegenwoordigen, zoals bewoners, corporaties, financiers, overheden, institutionele beleggers, bouwers en ontwikkelaars. De partners zijn: AM, Bouwend Nederland, Gemeente Zaanstad, Nederlandse Waterschapsbank, De Vernieuwde Stad, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Nationale Hypotheek Garantie, Rabobank, Vesteda en Woonbond. Hun vertegenwoordigers nemen deel aan de denktank op persoonlijke titel. Met een open vizier, los van belangen, willen zij tot vernieuwende ideeën komen.

Welke denkroute bewandelen we?

We zetten een stip op de horizon, 2050, en denken na over de gewenste woningmarkt op dat moment. Vanuit daar redeneren we terug en doorlopen we twee denkstappen. In stap één onderzoeken we op welke waarden we onze overtuigingen over een gezonde woningmarkt baseren. Op basis van deze waardenanalyse verkennen we in stap twee het toekomstbeeld van de gewenste gezonde woningmarkt. Belangrijke, controversiële thema’s die uit deze denkstappen volgen, onderzoeken we verder in latere fase(n) van de Denktank. De inhoudelijke focus hiervan staat nog niet vast, maar bepalen we in de loop van het denkproces.

Hoe ziet het proces eruit?

De denktank is in oktober gestart en rondt naar verwachting voor de zomer van 2020 zijn werkzaamheden af. De Argumentenfabriek faciliteert het denkproces en organiseert een serie denksessies waar partners en deskundigen aan deelnemen.

Heb jij een scherpe visie op de woningmarkt van de toekomst en wil je deelnemen aan een denksessie of heb je een vraag over de Denktank? Neem contact op met Katrin Weber.