Fabrieker

Katrin Weber

Helder nadenken over strategie en beleid, van trend tot concrete uitwerking. Structuren inzichtelijk maken, met en voor mensen aan de slag gaan, mooie dingen maken. Dat is mijn passie en werk. Denken en doen.

Mijn specialisatie is vraagstukken in de ruimtelijke ordening, zoals de toekomst van (mensen in) steden, bouwen en wonen, de natuur. Sinds 2010 begeleid ik het denken van klanten zoals gemeentes, woningcorporaties, het ministerie van BZK, kennisinstituten en marktpartijen.

Oorspronkelijk opgeleid als architect, en als partner bij Claus en Kaan Architecten in Amsterdam heb ik tien jaar lang zelf vormgegeven aan de leefomgeving, onder andere door gebouwen zoals aan het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO) in Wageningen en het Paleis van Justitie in Amsterdam te ontwerpen. De rode draad in mijn werk? Mijn zoektocht naar passende ruimtelijke inrichting, de wensen van mensen, concrete resultaten en mijn blijvende verwondering over en nieuwsgierigheid naar de manier waarop in Nederland ‘de ruimte’ is ingericht en georganiseerd.

Sinds 2017 ben ik mededirecteur van de fabriek.

Katrin Weber werkte mee aan: