15 september 2021

Door Nena Nilou

Boekenpresentatie Zó werkt het sociaal domein

Openbaar bestuur Zorg en welzijn

“Voor de vele mensen die werken in het sociaal domein is dit een prachtig naslagwerk. En als je start is dit boek je beste bagage”. Dit zegt Ali Rabarison, Directeur Beleid Inclusieve Samenleving en Financiën bij VNG tijdens de boekenpresentatie van over het nieuwste boek van Platform Zó werkt de zorg: Zó werkt het sociaal domein. Het boek is gisteren gelanceerd tijdens een feestelijke en informatieve online bijeenkomst.

Ruim twee miljoen mensen in Nederland krijgen hulp van hun gemeente, bijvoorbeeld ondersteuning om zelfstandig thuis te wonen, hulp bij opvoeden en opgroeien of een bijstandsuitkering. Deze gemeentelijke voorzieningen samen heten ‘het sociaal domein’ en vormen het onderwerp van dit negende Zó werkt de zorg-boek. Welke vormen van ondersteuning vallen nog meer onder het sociaal domein? Wat is de rol van gemeenten? Wie werken er zoal in het sociaal domein? Welke wetten zijn relevant? En hoe wordt ondersteuning uit het sociaal domein betaald? Op al deze vragen (en veel meer) vind je het antwoord in Zó werkt het sociaal domein. Helder uitgelegd in meer dan veertig visualisaties en bondige journalistieke teksten. Een handzaam boek voor alle zorg- en dienstverleners in het sociaal domein, studenten, beleidsmakers, toezichthouders en anderen. Onderstaande animatievideo biedt meer inzicht in de inhoud van het boek.

De boekenpresentatie

Gertrude van Driesten en Sara Blink, auteurs van Zó werkt het sociaal domein, starten de boekenpresentatie met een gesprek over de totstandkoming van het boek en de inhoud. “Dit boek toont de vele smaken van zorg en ondersteuning in het sociaal domein en hoeveel partijen zich hiervoor inspannen”, merkt Gertrude op. Er volgt een uitgebreid dankwoord voor alle mensen en partijen die hebben meegewerkt aan de realisatie van het boek. Tien partijen hebben samengewerkt om Zó werkt het sociaal domein te realiseren: het ministerie van BZK, ministerie van SZW, ministerie van VWS, Movisie, het Sociaal en Cultureel Planbureau, Sociaal Werk Nederland, Stedennetwerk G40, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het UWV en De Argumentenfabriek.

“Voor het eerst is er nu een geldstromenoverzicht van de Participatiewet”, vertelt Sara na het dankwoord van Gertrude. Verder bij de presentatie aanwezig waren Rienk Janssens, Strateeg sociaal domein bij VNG en Simone Duin, Sociaal werker van het jaar 2020. Op de vraag op welke manier dit boek voor Simone nuttig is, geeft ze aan: “Het boek is een fijne meetlat om te kijken of ik alle partners in het vizier heb”. ​

Sara Blink, Ali Rabarison en Gertrude van Driesten

Klik op onderstaande visualisatie om hem te openen

Ook Annelies Kroeskamp, Directeur Financiën, Bestuur en Regio van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is aanwezig bij de boekenpresentatie. “Het boek Zó werkt het sociaal domein helpt ons te bepalen welke wetgeving nodig is om maatwerk toe te passen”, vertelt zij. In Hoofdstuk 4 van het boek, “Stelselwetten”, worden de drie ‘sociaaldomeinwetten’ in kaart gebracht. Dit zijn de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet en de Jeugdwet. Ook bevat het boek een overzicht van twintig andere relevante wetten voor het sociaal domein, in hoofdstuk 5. Bovendien worden het sociaal domein zelf, de hoofdrolspelers, andere belangrijke spelers en de geldstromen helder in kaart gebracht.

Neem dan een kijkje op www.zowerktdezorg.nl of neem contact op met Gertrude van Driesten.

Vragen?

Neem contact op met Gertrude van Driesten

gertrude@argumentenfabriek.nl
+31 6 8157 1092
Meer over Gertrude van Driesten