14 januari 2020

Boek Zó werkt de gehandicaptenzorg in de maak

Zó werkt de gehandicaptenzorg

Voor veel mensen is het onduidelijk hoe de zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking is geregeld. Zeker als er zorg nodig is die wordt geregeld vanuit verschillende stelselwetten, met eigen regels, uitvoerende partijen en betrokken zorgprofessionals. Zó werkt de gehandicaptenzorg biedt inzicht in de zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking. Wat is gehandicaptenzorg precies? Wie zijn de belangrijke spelers? Welke wetten regelen de zorg voor mensen met een beperking? En hoe wordt deze zorg gefinancierd? Deze vragen brengen we – met heldere visualisaties en journalistieke teksten – in kaart.

Platform Zó werkt de zorg

Zó werkt de gehandicaptenzorg is alweer het zevende boek dat we schrijven als uitvoerend partner van Platform Zó werkt de zorg. Het platform bestaat uit zeventien publieke en private partijen in en rond de zorg. Hun missie: de samenleving voorzien van heldere, overzichtelijke en neutrale feiten over de zorg.

Specialpartners

Dit doen we deze keer met maar liefst vijftien specialpartners. Behalve platformpartners AAG, SBOH, Vilans, VNG, VWS en ZN leveren ook Cello, Firevaned, Ieder(In), NVAVG, Philadelphia, ’s Heerenloo, SVB, SWZ en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) kennis en steun voor het nieuwe boek.

In november 2020 is het boek beschikbaar in de (online) boekwinkel.

Nu alvast meer weten?

Neem gerust contact op met Gertrude van Driesten, Senior Zorg.