09 december 2021

Herman de Haan, directeur-bestuurder KNSB

Sport

“De kracht van de mensen van De Argumentenfabriek is dat ze als onafhankelijke partij goed doorvragen: wat bedoel je nou précies? Hierdoor kwamen we als managementteam tot de kern. De uitkomst van de discussie geeft De Argumentenfabriek vervolgens weer met korte, heldere teksten in mooie visualisaties. Die aanpak heeft ons enorm geholpen bij het scherp krijgen van onze strategie voor de komende jaren. We hebben van partners die met ons hebben meegedacht, maar ook andere stakeholders, louter positieve reacties gehad op het proces en de uitkomst. En het is prettig samenwerken met De Argumentenfabriek.”