25 mei 2022

Door Nena Nilou

Het sportstelsel van de toekomst 

Sport Openbaar bestuur

Een deel van de Nederlanders sport te weinig en niet iedereen heeft toegang tot sport. Bovendien doet de sportsector onvoldoende onderzoek en gebruikt ze opgedane kennis niet structureel. Dit zijn een aantal knelpunten die we tegenkwamen bij het nadenken over het sportstelsel van de toekomst.  

De knelpunten waren het uitgangspunt om met circa 80 deskundigen uit en rondom de sportwereld na te denken over hoe een sportstelsel van de toekomst eruit kan zien. Zes fabriekers begeleidden op de werkconferentie ‘Sportstelsel van de toekomst’ van 30 maart drie denksessies, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hierin stonden de thema’s veiligheid, kwaliteit, toegankelijkheid en bereik centraal.  De deelnemers gaven bijvoorbeeld aan dat er minimale eisen moeten komen voor mensen die met jonge sporters werken (veiligheid), of dat er budget moet komen om iedereen (gratis) te kunnen laten sporten (toegankelijkheid). Veel gehoord was dat de sportsector veel meer moet samenwerken met sectoren als de zorg en het onderwijs. 

Knelpuntenkaart naar de Tweede Kamer
De opbrengst van het sportcongres gebruikt het ministerie van VWS als input voor het sportstelsel. Vooruitlopend hierop heeft minister Conny Helder van Langdurige Zorg en Sport een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin schrijft de minister dat ze het bereik van de sport wil vergroten. Zij schrijft tevens dat een heldere verantwoordelijkheidsverdeling nodig is voor de basisvoorwaarden kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid. Bij de brief is de Knelpuntenkaart sportstelsel toegevoegd. Deze kaart is tot stand gekomen in een tweetal denksessies met twintig experts uit en rondom de sport, onder onze leiding. 

Vragen?

Neem contact op met Anouk Mulder

anouk@argumentenfabriek.nl
+31 20 412 4001
Meer over Anouk Mulder

Meer weten over onze sector Sport?