28 oktober 2021

Hans Vijlbrief, staatssecretaris

Mobiliteit

“Draagvlak voor een nieuw stelsel en een beeld van wat Nederlanders verwachten van een stelsel van “betalen voor autogebruik” is essentieel voor goede besluitvorming. Het kabinet heeft daarom De Argumentenfabriek gevraagd in gesprek te gaan met burgers en maatschappelijke partijen. Inzichten uit de kaarten uit de publicatie Betalen naar autogebruik kunnen worden ingezet om te komen tot een andere vormgeving van het stelsel van autobelastingen dat aansluit bij maatschappelijke verwachtingen en zijn daarmee relevant voor eventuele besluitvorming over een stelsel van betalen naar gebruik.”