Denktank

Mentale Vooruitgang

Nederland is in materiële zin rijker dan ooit. Mentaal gaat het niet goed met ons. Er gaat iets mis met de mentale staat van Nederland. En mensen voelen dat. Onze grootste zorg zijn wijzelf, zo blijkt al decennia uit onderzoek (SCP). We verwaarlozen de mentale kracht die de basis vormt van onze welvarende samenleving. Valt dit tij te keren? Jazeker. Hoe? Door serieus aandacht te gaan besteden aan onze mentale kracht, zowel op persoonlijk als op relationeel, organisatorisch en maatschappelijk niveau. In november 2019 zijn we begonnen met de eerste Denktank Mentale Vooruitgang. Later zijn daar de Denktanks Mentale vooruitgang en Gezinnen en Mentale Vooruitgang en Werk bij gekomen.

Jaar

2019 tot heden

Boeken over Mentale vooruitgang

Mentale vooruitgang op LinkedIn

Wil jij meebouwen aan de mentale vooruitgang? Je kunt Mentale vooruitgang ook op LinkedIn vinden!

Wil jij meedenken over Mentale Vooruitgang?

Neem dan contact op met Kees Kraaijeveld.