Digitalisering in beeld

Om raadsleden meer grip te geven op digitaliseringsvraagstukken en hierover beter te kunnen besluiten, ontwikkelde we voor raadsleden een boek met praktisch denkgereedschap: het boek Digitalisering in beeld. Het boek bevat een overzicht van politieke vragen en een overzicht van waarden die raadsleden helpen de breedte aan vraagstukken te overzien en hierover te beslissen.

Relevante fabriekers

Jaar

2021

Over dit project

Het toenemend gebruik van digitale informatie, data en digitale apparaten, ook wel ‘digitalisering’ genoemd, stelt gemeenten voor grote veranderingen. Gemeenten verlenen steeds meer diensten online, beschikken over steeds meer data, en kunnen hier ook steeds meer mee door slimme data-analyse. Ook voor de samenleving heeft digitalisering grote gevolgen. Denk aan online platforms als Airbnb en Uber, ‘slimme apparaten’ zoals energiemeters en 5G. Voor raadsleden is digitalisering dus een onderwerp van belang. Maar welke vragen kunnen zij hierover stellen? En op basis van welke waarden bepalen zij hun standpunten als het om digitalisering gaat? Om raadsleden meer grip te geven op digitaliseringsvraagstukken en hierover beter te kunnen besluiten, ontwikkelde we voor raadsleden een boek met praktisch denkgereedschap: het boek Digitalisering in beeld: denkgereedschap voor raadsleden.

Met welke digitale vraagstukken zit jouw organisatie?

Neem contact op met Daan van den Berg.