Bestuurlijke toekomst gemeente Waterland

Kan de gemeente Waterland zelfstandig blijven? Of moet Waterland de handen ineenslaan met buurgemeenten? Zo ja, met wie en hoe? Bijvoorbeeld via een bestuurlijke fusie of een ambtelijke fusie? In een denk- en participatietraject met experts en belanghebbenden dachten we na over de bestuurlijke toekomst van deze prachtige gemeente.

Relevante fabriekers

Jaar

2018-2019

Over dit project

Inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, buurgemeenten en medewerkers van de gemeente: een besluit over wel of niet zelfstandig blijven van een gemeente raakt veel mensen. En leidt ook vaak tot verhitte discussies in en buiten de gemeenteraad. Het college en de raad van Waterland wilden een goed debat met elkaar en belanghebbenden voeren op basis van feiten en goed onderbouwde argumenten. Om die reden vroeg de gemeente De Argumentenfabriek om drie Argumentenkaarten te maken voor drie opties voor de toekomst van Waterland: zelfstandig blijven, een ambtelijke fusie en een bestuurlijke fusie.

We analyseerden hiervoor literatuur en in acht denksessies dachten we met meer dan zestig experts na over de voor- en tegenargumenten van de drie opties. We brachten deze vervolgens letterlijk en figuurlijk in kaart op drie Argumentenkaarten, per optie één.

In februari 2019 maakte de gemeente Waterland de Argumentenkaarten openbaar. De drie kaarten vormden de basis voor een uitgebreide consultatie van inwoners en ondernemers van Waterland. Welke opties vinden zij aantrekkelijk? En welke argumenten wegen hierbij voor hen het zwaarst? Via een online enquête en zeven participatiebijeenkomsten in verschillende kernen van de gemeente onder begeleiding van Dries Bartelink, onze Chef Openbaar bestuur, dachten inwoners en ondernemers hierover na. Na deze consultatie nam de raad van Waterland een besluit met als uitkomst: Waterland blijft zelfstandig en verhoogt de belastingen om de eigen ambtelijke organisatie te versterken.

“We wilden participatie met een objectief, transparant en overzichtelijk resultaat en kwamen zo uit bij De Argumentenfabriek.”

Ton van Nieuwkerk (wethouder) Gemeente Waterland

“Niets leuker dan het maken van Argumentenkaarten samen met grote groepen experts en belanghebbenden. Deze manier van werken via een strak denk- en participatieproces combineert veel van de voordelen van onze werkwijze: overzicht over complexe vraagstukken, duidelijke debatten, weloverwogen besluitvorming, effectieve communicatie en grondig draagvlak. “

Dries Bartelink, Chef Openbaar bestuur en projectleider bij De Argumentenfabriek

Voorbeelden

Meer weten over hoe we gemeenten en provincies begeleiden bij denk- en participatieprocessen?

Neem contact op met Dries Bartelink.