06 februari 2019

Zelfstandig blijven of fuseren?

Inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, buurgemeenten en medewerkers van de gemeente: een besluit over wel of niet zelfstandig blijven van een gemeente raakt veel mensen. En leidt ook vaak tot verhitte discussies in en buiten de gemeenteraad. Het college en de raad van Waterland willen een goed debat met elkaar en belanghebbenden voeren op basis van feiten en goed onderbouwde argumenten. Om die reden vroeg de gemeente ons om drie Argumentenkaarten te maken voor drie opties voor de toekomst van Waterland: zelfstandig blijven, een ambtelijke fusie en een bestuurlijke fusie.

We analyseerden hiervoor literatuur en in acht denksessies dachten we met meer dan zestig experts na over de voor- en tegenargumenten van de drie opties. We brachten deze vervolgens letterlijk en figuurlijk in kaart op drie Argumentenkaarten, per optie één.

Op 6 februari 2019 maakte de gemeente Waterland de Argumentenkaarten openbaar. De drie kaarten vormen de basis voor een uitgebreide consultatie van de inwoners van Waterland. Welke opties vinden zij aantrekkelijk? En welke argumenten wegen hierbij voor hen het zwaarst? Na deze consultatie zal de raad van Waterland nog dit kalenderjaar besluiten over de bestuurlijke toekomst van de gemeente.

Projectleider Dries Bartelink van De Argumentenfabriek kijkt tevreden terug op het project. ‘Niets leuker dan het maken van Argumentenkaarten samen met grote groepen experts en belanghebbenden. Deze manier van werken via een strak denk- en participatieproces combineert veel van de voordelen van onze werkwijze: overzicht over complexe vraagstukken, duidelijke debatten, weloverwogen besluitvorming, effectieve communicatie en grondig draagvlak.’

Meer weten over dit project of onze diensten om gemeenten te begeleiden bij denk- en participatieprocessen? Neem dan contact op met Dries Bartelink, Chef Gemeenten bij De Argumentenfabriek.

Klik op de kaart om de Argumentenkaarten te downloaden.