14 november 2017

Welke waarden spelen een rol bij de keuze voor afvalsystemen?

Hoe hoger de bevolkingsdichtheid, des te meer afvalcontainers nodig zijn. Maar is dat nog wenselijk wanneer een kwart van de straat hiermee volstaat? Hoe bepaal je waar de grens ligt?

De gemeenten Amsterdam en Rotterdam willen tot een goed afwegingskader komen bij het kiezen van afvalsystemen in dichtbevolkte gebieden. Inzicht in de onderliggende waarden die een rol spelen bij afvalsystemen helpt hierbij. Waarden zijn diepgewortelde overtuigingen die richting geven aan hoe mensen vinden dat het moet of hoort.

Samen met Amsterdamse en Rotterdamse belanghebbenden zoals stedenbouwkundigen, ontwerpers van de openbare ruimte, projectontwikkelaars, huismeesters, afvalinzamelaars en bewoners brachten we de waarden in kaart via een waardenanalyse. Omdat waarden op zich nog vrij abstract zijn en door iedereen anders ingevuld kunnen worden, kleuren we deze in met de overtuigingen van verschillende mensen. Deze overtuigingen zijn uitspraken die mensen doen wanneer ze nadenken over de keuze tussen het plaatsen van afvalsystemen in de openbare ruimte of in woongebouwen.

Nieuwsgierig naar het eindresultaat? Bekijk dan de Waardenkaart Afvalsystemen.

Wil je meer weten over de Waardenkaarten die we maakten, of wil je een waardenanalyse voor jouw organisatie? Neem contact op met Kees Kraaijeveld (kees@argumentenfabriek.nl, 020 412 4001).