09 maart 2021

Door Nena Nilou

Wel of niet stemmen voor de Tweede Kamer?

Openbaar bestuur

Op deze kaart staan overzichtelijk alle argumenten om wel of juist niet te gaan stemmen. Zodat iedereen snel een goed onderbouwde afweging kan maken. Zo zal de één gevoelig zijn voor het argument: “Ik wil voorkomen dat ik achteraf baal van de uitslag en spijt krijg dat ik niet heb gestemd”. Terwijl een ander niet gaat stemmen met het argument: “Mijn vertrouwen in politici en overheden is laag zoals door de toeslagenaffaire en de corona-aanpak”. Ook ervaart niet iedereen het als veilig om volgende week naar buiten te gaan. Ondanks de strenge regels in het stemlokaal, is een risico voor de gezondheid voor hen een drempel om te gaan stemmen. Uit onderzoek is ook gebleken dat lang niet alle ouderen die via de post kunnen stemmen, dit proces goed begrijpen. Deze extra drempels kunnen ertoe leiden dat meer mensen besluiten niet te stemmen.

De Argumentenkaart is in 2017 gemaakt door De Argumentenfabriek samen met wetenschappers, een kandidaat-Kamerlid, een opiniepeiler én stemmers en niet-stemmers van verschillende pluimage. Hij is nu in 2021 geüpdatet en geeft zo goed de huidige situatie weer. Behalve dat de kaart twijfelaars helpt, geeft de kaart ook inzicht in de argumenten van niet-stemmers. Dat kan helpen bij discussies over het nut en de noodzaak van stemmen. Op 15 maart 2017 stemde 81,9% van de stemgerechtigden wel. Dit was de hoogste opkomst sinds 1986.

Bekijk hier de Argumentenkaart Tweede Kamerverkiezingen 2021 en bepaal zelf waarom jij wel of niet gaat stemmen op 15, 16 of 17 maart.

Meer weten?

Neem dan contact op met onze Chef Openbaar bestuur: Dries Bartelink.