12 maart 2015

Webapp Gemeente Hengelo

De gemeente moet bezuinigen op haar huidige takenpakket en met drie decentralisaties krijgt de gemeente er vanaf 2015 een aantal stevige taken bij – waarop het ook een bezuiniging moet realiseren. Bovendien is de gemeente, mede ingegeven door deze bezuinigingen, op zoek naar een nieuwe verhouding tussen burger en overheid.

De Argumentenfabriek heeft de gemeente Hengelo geholpen bij het maken van de nieuwe begroting door een helder en inzichtelijk overzicht te maken van alle activiteiten van de gemeente. In een heldere structuur, met korte en begrijpelijke teksten, gebruikmakend van visualisaties – allemaal in een tablet-app. Met de app www.watdoethengelo.nl beschikt de stad Hengelo over een duidelijke basis voor stevige debatten en scherpe, transparante en duurzame keuzes.