01 februari 2023

Door Maarten Gehem

We hebben een winnaar!

Openbaar bestuur

Vorig jaar hielden we de eerste, enige echte denktankverkiezing ooit. Tijdens ons ‘sweet sixteen’ feest ter ere van ons zestienjarig bestaan, vroegen we het publiek: Waarover moeten we in 2023 samen nadenken in een door ons bijeengebrachte denktank? Dat leverde een keur aan denktankideeën op. Van hoe we met elkaar ongelijkheid kunnen verminderen tot nadenken over de kolonisatie van mars of het voorkomen van (nieuw) seksisme.

Inmiddels hebben we dé denktank gekozen waarmee we aan de slag gaan. De vraag die er voor ons uitsprong was: Hoe stimuleren we langetermijndenken in de politiek, bij de overheid en in de samenleving? Op 13 maart gaan we hierover op de fabriek in gesprek met een kleine groep enthousiastelingen.

Waarom? Omdat we zien dat de politiek al decennia lang moeite heeft om op de (middel)lange termijn te (be)sturen. De meeste van de huidige crises, zoals op de woningmarkt, stikstof, toeslagen en klimaat waren voorzien, maar de politiek was en is niet bij machte adequaat te anticiperen. Vanwege versplintering en de ‘dikke flanken’ in het parlement; het afkalven van politieke partijen als opleidingsinstituten voor politiek en bestuur; het afkalven van gezag van instituties; de online bubbels van gelijkgestemden die nú leven en de invloed van lobbygroepen met kortetermijnbelangen… Het maakt het niet makkelijk om in deze tijd de belangen van toekomstige generaties te dienen. Terwijl we weten dat het belangrijk is. En dat het urgent is om dit beter te gaan doen dan nu!

Wij maken ons hier zorgen over. En we zijn tegelijk hoopvol om hier iets aan te doen. Niet gericht op één thema, maar op onderliggende instituties in onze democratie, samenleving en economie. Daarom gaan we bedenken wat belanghebbenden (zoals volksvertegenwoordigers, ambtenaren, adviseurs, branche- en koepelorganisaties, wetenschappers, politieke partijen, journalisten, ondernemers, vakbonden en tijdrebellen) vandaag en morgen concreet anders kunnen doen om toekomstige belangen meer gewicht te geven bij besluitvorming. Samen denken over zowel wilde, revolutionaire ideeën als eenvoudig te implementeren plannen om de toekomst weer urgent te maken. En dat dan samenvatten in een heldere publicatie, die voor iedereen bruikbaar is. Opdat we het langetermijndenken versterken en de toekomst nú urgent maken.

Vragen?

Neem contact op met Maarten Gehem

maarten@argumentenfabriek.nl
+31 20 412 4001
Meer over Maarten Gehem

Wil je meer weten over de denktank?

 Wil je meedoen of heb je ideeën?