06 februari 2020

Wat gaat er vooruit als we mentaal vooruitgaan?

Denktank Mentale Vooruitgang

Wat valt er dan wél aan te doen? Hoe creëren we een samenleving waarin we niet alleen materieel vooruitgaan, maar waarin we ook in post-materiële zin progressie kunnen boeken? Dit is geen simpel te beantwoorden vraag, maar het is zeker de moeite waard om hier goed over na te denken. Vandaar dat Joep Verbugt en Kees Kraaijeveld het initiatief hebben genomen tot het bijeenbrengen van een ‘Denktank Mentale Vooruitgang’.

In deze Denktank streven we met een groep gemotiveerde en deskundige mensen naar een land waarin meer mensen mentaal kunnen floreren. We willen de mentale kracht van de mensen in Nederland vergroten. We willen af van het idee dat mentaal floreren een individuele aangelegenheid is. We willen het belang van ‘mentale vooruitgang’ op maatschappelijk niveau onder de aandacht brengen én we willen meer oog voor mentale diversiteit en kwetsbaarheid.

Eerste denksessie

Maar waar hebben we het eigenlijk over? Wat gaat er dan vooruit als we mentaal vooruitgaan? Deze definitievraag stond centraal tijdens de eerste inhoudelijke denksessie met de denktank. Lees hier wat er tijdens de eerste denksessie besproken is.

In de volgende bijeenkomst van de denktank willen we stilstaan bij wat we nu eigenlijk nastreven met mentale vooruitgang. Hoe kan een mentaal droom- of streefbeeld van de samenleving eruitzien? En wat zou dit betekenen voor de wijze waarop mensen met zichzelf en met elkaar omgaan?

Meer weten?

Op de hoogte blijven? Heb je ideeën of punten die je ons wilt meegeven? Laat het Kees Kraaijeveld weten.

Kees Kraaijeveld