12 maart 2015

Wantrouwen en oliedomme retoriek

“De politiek gaat tekeer als verongelijkte kinderen: achterdochtig, wantrouwend, conflictzoekend, demarcatief en – dus – niet bereid tot een bijdrage aan het collectief.”

Lees meer op de webpagina van Vrij Nederland