24 juli 2017

Waarom ik soms alvast een voorschot op mijn pensioen neem

Frank Kalshoven schrijft in zijn column hierover het volgende: “We leren. We werken. We rusten. Dit zijn de drie hoofdfases van het leven, althans, zo kun je ze beschrijven vanuit het perspectief van de levensloop. […] Omdat de totale lengte van het leven toeneemt, wordt ook de werkfase langer. In Nederland geldt dit in praktische zin vanaf de eeuwwisseling, toen een begin werd gemaakt met de afbouw van vroegpensioenregelingen. De vraag die iedereen zich zou moeten stellen is: hoe wil ik hiermee omgaan?”

De column stond zaterdag 22 juli in de Volkskrant, maar is ook online te lezen.