22 oktober 2015

Waar staat de Rotterdamse haven?

Ligt het realiseren van de Havenvisie 2030 op schema? Waar gaat het goed, en waar zit het tegen? Sinds de Havenvisie 2030 in 2011 het licht zag, werkt De Argumentenfabriek met het Havenbedrijf Rotterdam om de uitvoeringsagenda actueel te houden en de voortgang hierop jaarlijks in kaart te brengen. Onlangs publiceerde het Havenbedrijf de voortgangsrapportage van dit jaar. Hierin is voor alle onderdelen van de uitvoeringsagenda te zien hoe het ervoor staat.