13 september 2021

Door Gertrude van Driesten

Toekomstbeelden ouderenzorg en de Wet langdurige zorg in perspectief

Zorg en welzijn

Hoe zou goede ouderenzorg er in 2030 uit kunnen zien? En wat is er nodig om daar te komen? Dat laten we zien aan de hand van vier Toekomstbeelden. De vier beelden en acties om die mogelijk te maken zijn bedoeld als aanjager voor het debat over ouderenzorg. De noodzaak voor dit debat wordt onderstreept door de groeiende uitgaven voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en de druk op de toegankelijkheid van verpleeghuiszorg.

In opdracht van Coöperatie VGZ voerden we twee projecten uit, over de toekomst van de ouderenzorg in 2030 en over de langdurige zorg in het algemeen.

Open onderstaande afbeelding door erop te klikken

Met de Denktank Toekomstbeelden Ouderenzorg ontwikkelden we vier beelden voor ouderenzorg in 2030. De beelden verschillen in de mate waarin de oudere de benodigde zorg en ondersteuning zelf kan regelen en wie deze zorg en ondersteuning verleent. Alle vier de beelden zullen in 2030 vóórkomen. Hoeveel ouderen zich in een bepaald beeld bevinden in 2030 is niet alleen afhankelijk van persoonlijke omstandigheden van de oudere, maar ook van maatschappelijke en politieke keuzes. De beelden helpen met elkaar het gesprek aan te gaan en richting te kiezen. In dit boekje lees je meer over de toekomstbeelden.

Ook brachten we cijfers in kaart over de Wet langdurige zorg. Ons rapport ‘Wet langdurige zorg in perspectief’ laat zien dat de toegankelijkheid van de verpleeghuiszorg onder druk zal komen te staan als er niets verandert aan het huidige beleid. Nederland geeft in vergelijking met andere landen nu al veel uit aan intramurale langdurige zorg. Deze uitgaven stijgen ook nog eens fors door investeringen onder het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Dit komt bovenop de stijgende kosten door de vergrijzing en door stijgende lonen bij beperkte productiviteitsgroei (het Baumol-effect). Waaraan de extra miljarden precies worden besteed, is niet duidelijk. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om op basis van openbare bronnen zicht te krijgen op de huisvestingskosten binnen de Wlz.

Meer weten over onze aanpak?

Neem dan contact op met Gertrude van Driesten met vragen over Toekomstbeelden ouderenzorg 2030 of met Daan Ooms over de Wet langdurige zorg in perspectief. Bekijk ook deze animatie van VGZ.

Vragen?

Neem contact op met Gertrude van Driesten

gertrude@argumentenfabriek.nl
+31 6 8157 1092
Meer over Gertrude van Driesten