05 november 2019

Terugkomdag ‘Strategisch positie kiezen in de energietransitie’

Op de terugkomdag gingen we in een workshop met elkaar aan de slag aan de hand van het eerder gedane denkwerk uit het boek. Doel van de workshop was onder andere om het stappenplan voor het nadenken over ingewikkelde strategische vraagstukken in de energietransitie te toetsen.

Rollen in de energietransitie

Tijdens de workshop ging men aan de slag met eigen casussen en die van collega’s. Het bleek verhelderend om op deze wijze, met open blik, een breed spectrum aan opties en rollen te verkennen. Zo bleek onder andere dat ook voor rollen die aanvankelijk onaantrekkelijk lijken (zoals de rol van ‘Afwachter’) er goede redenen bestaan om wél voor deze rol te kiezen. Bijvoorbeeld omdat onzekerheden over technische innovatie, marktordening en financiering te groot zijn of omdat een gemeente eerst wil afwachten met welke initiatieven marktpartijen komen.

Van elkaar leren

Naast het kunnen sparren met collega’s uit de eigen gemeenten, gaven deelnemers aan het ook leerzaam te vinden ervaringen uit te wisselen met andere gemeenten. Van Enschede tot Bronckhorst, en van Tilburg tot Nijmegen waren strategen, beleidsmedewerkers en programmamanagers energietransitie aanwezig.

Wil je zelf een exemplaar van dit boek?

Het boek ‘Strategisch positie kiezen in de energietransitie’ is gratis te downloaden of voor 15 euro in hardcopy te bestellen in de webshop.

Meer weten?

Meer weten over dit onderwerp? Neem vooral contact op met Talitha Koek.