12 maart 2015

Denkwerk over decentralisaties

De decentralisaties zijn een feit en het grote denkwerk voor gemeenten is begonnen. Hoe kunnen zij daadwerkelijk invulling geven aan het gedachtegoed achter de decentralisaties? Hiervoor bracht De Argumentenfabriek twaalf directeuren, strategen en adviseurs van (middel)grote gemeenten bij elkaar. Gezamenlijk dachten zij na over hun doelen en over hun vragen hierbij – en de diversiteit hierin bleek enorm. Individueel maatwerk, burgerinitiatieven, politiek, financiën en samenwerking zijn voorbeelden van waar gemeenten mee bezig zijn. En ook mee worstelen. Deze diversiteit is er immers ook binnen gemeenten. En tussen gemeenten en hun samenwerkingspartners. Het worden dus spannende jaren, waarin de deelnemers gelukkig vooral veel kansen zagen.

De middag werd ingeleid door chef Zorg Maaike de Vries van De Argumentenfabriek. Maaike schetste vier grote ontwikkelingen rondom zorg en gezondheid. Hier zette zij de vier grote uitdagingen voor gemeenten tegenover.

Kortom: een voor alle aanwezigen leerzame en inspirerende middag. Met uitzicht op ‘de nieuwe lokale overheid’. En stevig denkwerk op de weg er naartoe.