09 oktober 2015

Stop met brandjes blussen, op naar een gezond leven!

IJle Stelstra sprak vanuit zijn ervaring als brandweercommandant bij Amsterdam Amstelland. De brandweer deelt zoveel mogelijk informatie, en werkt met zoveel mogelijk partners met verschillende achtergronden samen. Zo leren zij steeds weer over nieuwe ontwikkelingen in de samenleving die invloed kunnen hebben op brandpreventie en zoeken dan een oplossing. Ze zoeken overigens nog meer partners die in de zorg werkzaam zijn, omdat ze merken dat er door de vergrijzing meer vraagstukken ontstaan rondom ouderen en brandpreventie.

undefined

Henriëtte Treurniet vanuit de GGD GHOR riep op tot het invoeren van ”vrijwilligers zorgbrandweer”. Wij waarschuwen immers wel een goede vriendin als een kaars te dicht bij een gordijn staat en in brand dreigt te vliegen, waarom zouden we dan niet mensen kunnen waarschuwen die iets doen dat slecht is voor hun gezondheid?

Frank Kalshoven bekeek het vraagstuk met zijn economenblik en pleitte voor een overgang van een ‘nazorgmaatschappij’ naar een ‘voorzorgmaatschappij’ bijvoorbeeld door sport- en gezondheidsprestaties op school mee te laten tellen voor het eindexamen. De inrichting van onze omgeving en de regelgeving heeft volgens hem het meeste positief effect op de gezondheid van mensen. Eigen inspanningen leiden vaak tot weinig, gedrag is moeilijk te veranderen. 

Jean Philippe de Jong leidde de middag in goede banen en liet velen uit het publiek aan het woord. Al met al een geslaagde middag. 

Een uitgebreid verslag is te vinden op de website van Alles is Gezondheid… .