12 maart 2015

“Terug naar eigen kust”

Aan de hand van een aantal voorbeelden laat Frank zien wat de voordelen van deze strategie kunnen zijn voor Nederland: 

‘Het ‘zakelijke besluit’ viel de afgelopen decennia dus veelal uit ten gunste van andere locaties dan Nederlandse.  Als consument profiteerden we van de lagere prijzen. Maar de werkloosheid (al dan niet verborgen, al dan niet gecompenseerd met een uitkering) onder lager geschoolden nam tegelijkertijd toe. We zouden in Nederland voor hen best een paar honderdduizend banen kunnen gebruiken.’

Lees de column in de zaterdageditie van de Volkskrant, voorop het economiekatern.