25 mei 2022

Door Nena Nilou

Strategische vraagstukken en samenwerking in arbeidsmarkt regio’s

Werk Openbaar bestuur

Nederland is onderverdeeld in 35 arbeidsmarktregio’s. Binnen deze regio’s werken gemeenten, UWV en sociale partners samen aan dienstverlening voor werkgevers en werkzoekenden. Wij hielden twee denksessies met strategisch adviseurs van verschillende
arbeidsmarktregio’s.

In de twee denksessies zijn er twee hoofdvragen aan bod gekomen: “Wat zijn voor arbeidsmarktregio’s strategische vragen voor de komende vier jaar?” en “Hoe kunnen gemeenten de samenwerking in hun arbeidsmarktregio verbeteren?”. De uitkomsten zijn uitgewerkt in een Strategische vragenkaart arbeidsmarkregio’s en een Samenwerkingskaart. De kaarten dienen als inspiratie voor mensen die werkzaam zijn in een arbeidsmarktregio. Je kunt ze hier beide bekijken en downloaden.

 

 

Vragen?

Neem contact op met Petra van de Goorbergh

petra@argumentenfabriek.nl
+31 651111415
Meer over Petra van de Goorbergh