02 juli 2015

Preventief financieel toezicht gemeente Amersfoort opgeheven

De gemeente heeft nu aan de provincie een overtuigende herstelbegroting gepresenteerd met bezuinigingsmaatregelen van in totaal bijna 18 miljoen. “Een groot compliment voor de gemeente, die voortvarend aan de slag is gegaan. Het is niet makkelijk om binnen korte tijd bezuinigingen vorm te geven en een kwaliteitsslag op de begroting door te voeren. Met de door de gemeenteraad vastgestelde herstelbegroting zorgt de gemeente voor een gezonde financiële huishouding, en een goede basis voor de toekomst”, aldus gedeputeerde Financiën Jacqueline Verbeek-Nijhof.

 De Argumentenfabriek heeft de gemeente Amersfoort geholpen door bezuinigingsmaatregelen te inventariseren op alle onderdelen van de begroting. Door middel van denksessies, waaraan afdelingshoofden, strategen en financieel consulenten van de gemeente hebben deelgenomen, hebben we ruim 60 miljoen aan maatregelen geïnventariseerd, wat het benodigde bedrag (circa 20 miljoen) ruim overtrof. Dit was mogelijk doordat de sessies een open karakter hadden en deze het gezamenlijk belang en de urgentie van bezuinigen onderstreepten. Bovendien heeft De Argumentenfabriek de resultaten snel beschikbaar gesteld, wat heeft bijgedragen aan het voortvarend handelen van de gemeente.