17 mei 2023

Door Nena Nilou

Staat van het Gezin 2023

Zorg en welzijn

Hoe gezinsvriendelijk is Nederland? Wat gaat er goed? Wat kan er beter? Hoe solidair is Nederland? Is Nederland een fijn land om als gezin te wonen? Stichting voor werkende ouders, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, magazine WIJ en de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang hebben afgelopen februari en maart een peiling gedaan onder ouders. Deze peiling, samen met bestaande cijfers en gesprekken die zijn gevoerd met ouders op de Negenmaandenbeurs, vormen de Staat van het Gezin 2023.

Gezinnen ervaren weinig solidariteit vanuit de politiek en de samenleving, blijkt uit de Staat van het Gezin 2023. Nederland als ‘gezinsvriendelijk’ land krijgt een 6,6. Ouders voelen zich alleen staan. Een ruime meerderheid van de ouders (82%) vindt dat er in de politiek te weinig aandacht is voor gezinsbeleid en een meerderheid (60%) ziet zelfs geen enkele relatie tussen gezin en politiek. Veel ouders geven bovendien aan de polarisatie en gebrekkige solidariteit vanuit de samenleving als geheel steeds lastiger te vinden. Ouders geven Nederland een 4,6 op het gebied van solidariteit.

30% (in 2022: 48%) van de ouders geeft aan dat Nederland voldoende voorzieningen heeft die gezinnen ondersteunen. Onder voorzieningen wordt bijvoorbeeld verstaan: onderwijs, kinderopvang, financiële regelingen, plekken voor jongeren en kinderen om te chillen of te spelen. 60% (in 2022: 45%) van de ouders geeft aan dat het beter kan en 10% (in 2022: 6%) geeft aan dat de voorzieningen onvoldoende zijn.

De initiatiefnemers van de Staat van het Gezin vragen zich af of het niet te ver is doorgeslagen. Zijn we nog in staat om het tij te keren? Of zijn we, als we nu niets doen, over 15 jaar te laat? Er komen grote vraagstukken op ons af; vergrijzing, klimaat, een stelsel dat nu al niet ondersteunt.

De gehele Staat van het gezin kun je hier lezen, op de website van Stichting voor werkende ouders.

Lees hier de gehele Staat van het gezin 2023
Klik hier

Meer weten over de mentale vooruitgang van jeugd en gezin?

Lees het boek Mentale vooruitgang van gezinnen.