30 september 2019

Regionale samenwerking voor goede ouderenzorg

In de regionale visie hebben de bestuurders van zes ouderenzorgaanbieders afgesproken hoe ze de komende vijf jaar gaan samenwerken. Ze hebben bijvoorbeeld afspraken gemaakt over hoe ze bevorderen dat ouderen zo lang mogelijk hun zelfstandigheid en kwaliteit van leven kunnen behouden. En dat de regio alle benodigde zorg die voortvloeit uit de Wet langdurige zorg in de regio aanbiedt. Tevens zijn er afspraken over het werven van nieuwe medewerkers en het behouden van hun huidige medewerkers. Dit doen ze onder meer door loopbaanperspectief te bieden, en nieuwe opleidings- en begeleidingsmogelijkheden te creëren.

Kabinet: regionale samenwerking

De gezamenlijke visie van de regio Kennemerland sluit naadloos aan bij het kabinetsbeleid. In de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is regionale samenwerking benoemd als topprioriteit om te komen tot ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’. Zorgaanbieders moeten samenwerking in de regio oppakken om maatwerk te leveren. Kortweg gezegd: zorg die thuis kan moet niet in het ziekenhuis of verpleeghuis plaatsvinden. Komen zorgaanbieders zelf niet in beweging, dan moeten zorginkopers (zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten) het initiatief nemen tot samenwerken. We zijn de ‘vrijblijvendheid voorbij’ schrijven de zorgbewindslieden in de VWS-begroting over regionale samenwerking.

Klik op de afbeelding om de visie te bekijken:

Meer weten?

De Argumentenfabriek begeleidt ook visietrajecten met ouderenzorg aanbieders in de regio Zaanstreek-Waterland en Capelle- en Krimpen aan den IJssel. Ook een regiovisie starten of opzoek naar informatie? Neem contact op met Kees Wessels, chef zorg van De Argumentenfabriek.