10 juli 2023

Redelijk over risico’s: helder denken over wat mis kan gaan

Openbaar bestuur

Mensen richten hun aandacht het sterkst op wat er mis kan gaan. We willen het liefste alle risico’s uitbannen, zeker als die zich buiten onze directe invloedssfeer afspelen. Ook in het openbaar bestuur en politiek speelt deze ‘zero risk bias’ een grote rol. De ‘risico-regelreflex’ tiert welig. Met alle gevolgen van dien.

Helder denken en praten over risico’s is lastig. We zijn ons lang niet altijd bewust van onze zorgen. Een risico benoemen dat een ander veroorzaakt, vinden we niet fijn. En ook het (h)erkennen van risico’s die we zelf veroorzaken, vinden we moeilijk. We hebben het liever over wat wel willen. Maar ondertussen brengt angst een effectieve koers naar onze organisatiedoelen in gevaar.

Wil jij ook redelijker met risico’s omgaan? Vanuit verschillende perspectieven de risico’s ontrafelen én in perspectief plaatsen? In een veilige setting, met een gestructureerde aanpak? Neem dan contact op met Dries Bartelink, Chef Openbaar Bestuur.