01 mei 2020

Raadsleden gemeente Leusden online aan de slag met helder argumenteren

Als raadslid ben je vaak bezig met argumenten, zoals bij het beoordelen van raadsvoorstellen of het onderbouwen van je standpunt. Om dit beter te doen, leren we raadsleden om te werken met ons denkgereedschap De Argumentenladder. Hierdoor ben je als raadslid beter in staat je eigen denkwerk en dat van anderen te structureren. Ook kun je De Argumentenladder gebruiken om deugdelijkheid van argumentatie te toetsen en je standpunten helder te formuleren én te onderbouwen.

Door de coronacrisis geeft De Denkacademie deze training nu online. Tien raadsleden van de gemeente Leusden gingen de uitdaging aan en gingen onder leiding van Dries Bartelink in twee groepen aan de slag op basis van een actuele lokale casus. We vroegen hen hoe ze deze online training hebben ervaren.

 

“De Argumentenfabriek heeft goed ingespeeld op het Corona-regime, door de uitstekende training Helder Argumenteren voor Raadsleden nu ook online aan te bieden. Dries Bartelink is zo’n trainer die zonder dat je er erg in hebt, alle didactische regels toepast, waardoor je met plezier de training bij hem volgt. Als alle fracties in de raad de training Helder Argumenteren zouden volgen, dan zou het debat een stuk beter en aantrekkelijker worden.”

Jan Mülder, raadslid D66 gemeente Leusden

“Met veel plezier heb ik de training Helder Argumenteren gevolgd. Ondanks dat we de training digitaal hebben gevolgd, heb ik er veel van geleerd. Met name De Argumentenladder is een goede tool om je verhaal beter te krijgen en je argumenten helder. Naast dat de inhoud goed was, is Dries als trainer ook erg prettig. Hij wist veel en had goede voorbeelden. Dankzij deze training ga ik nu nog beter voorbereid een raadsvergadering in en kan ik nog beter mijn mening beargumenteren.”   

Mark van der Kooi, raadslid Christenunie/SGP gemeente Leusden

Ook helder leren argumenteren?

Wil je weten wat De Denkacademie voor jou als raadslid of voor jouw gemeente kan betekenen? Neem dan contact op met Dries Bartelink, Chef Openbaar Bestuur.

Kijk ook eens bij onze trainingen voor raadsleden, die nu online te volgen zijn: