05 maart 2024

Door Petra van de Goorbergh Josefien Meerevoort

Praktijktoets OCTAS: advies arbeids­ongeschikt­heidstelsel

Werk

Hoe kunnen we beter omgaan met arbeidsongeschiktheid? Welke ideeën maken het arbeidsongeschiktheidsstelsel beter, activerender, uitvoerbaarder en eenvoudiger? En hoe houden we het betaalbaar? Op 29 februari bracht de Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS) haar advies uit aan minister Van Gennip (SZW) met een drietal varianten om het complexe stelsel van ziekte en arbeidsongeschiktheid te vereenvoudigen.

Als onderdeel van haar advies heeft OCTAS een praktijktoets laten uitvoeren door De Argumentenfabriek. In deze praktijktoets zijn deskundigen gevraagd of drie voorgestelde varianten de knelpunten van het huidige stelsel oplossen of juist nieuwe problemen veroorzaken:

  • Variant 1: Een inkomensverzekering voor werknemers
  • Variant 2: Een basisverzekering voor alle ingezetenen van Nederland van 18 jaar tot de AOW-leeftijd
  • Variant 3: Een verzekering voor werkenden met een tijdelijke uitkering met re-integratieondersteuning en een arbeidsongeschiktheidspensioen als re-integratie niet lukt.

Om een goed beeld te krijgen hebben de deskundigen de varianten beoordeeld op zes categorieën: effectiviteit, activering, uitvoerbaarheid, eenvoud, principes en betaalbaarheid. Als het over effectiviteit van een inkomstenverzekering voor werknemers gaat hebben werknemers hebben een minder grote inkomensval wanneer zij arbeidsongeschikt raken. Maar de verzekering biedt een lagere uitkering voor mensen die volledig arbeidsongeschikt zijn.

Weten wat de andere voors en tegens van de drie varianten zijn?

Vragen?

Neem contact op met Petra van de Goorbergh

petra@argumentenfabriek.nl
+31 651111415
Meer over Petra van de Goorbergh