14 oktober 2019

Pilots voor de energietransitie

Hoe krijgen we bijvoorbeeld wijken van het aardgas af, huizen geïsoleerd en zonnepanelen op het dak? Hiervoor ligt nog geen kant-en-klaar stappenplan. Gemeenten willen daarom leren wat een effectieve, betaalbare en gedragen aanpak is. Door pilots uit te voeren, hopen gemeenten kennis op te doen over wat wel en niet werkt bij ‘de grote verbouwing’.

Samen met medewerkers van de gemeente Den Haag dachten we na over nuttig denkgereedschap voor deze pilots: Waar moet een pilot aan voldoen? Wanneer is een pilot succesvol? Wat wil je als gemeente eigenlijk leren? En vooral: hoe kun je hier stapsgewijs over nadenken?  Het resultaat van deze denksessies kan de gemeente gebruiken bij het bewust inrichten van haar pilot.

Meer weten?

We zijn benieuwd hoe andere gemeenten pilots vormgeven. Wil je hier eens over vertellen, of wil je weten hoe wij gemeenten en andere overheden helpen nadenken over pilots? Neem vooral contact op met Talitha Koek.