25 september 2020

Ouderenzorg in Waardenland: het moet anders

De visie van de ouderenzorgorganisaties in Waardenland is een reactie op de veranderingen in de ouderenzorg. Meer ouderen in de regio hebben zwaardere zorg nodig en blijven langer thuis wonen. Het personeelsbestand vergrijst en de arbeidsmarkt krimpt. De zorgaanbieders gaan daarom ouderen zoveel mogelijk in de eigen omgeving helpen en mantelzorgers ondersteunen, technologie inzetten en gezamenlijk de opleiding en scholing van medewerkers vernieuwen.

Uniek samenspel van twee subregio’s

De regio Waardenland kent twee subregio’s, elk met eigen karakteristieken en dynamiek. Het gaat om de subregio Drechtstreden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. De ouderenzorgorganisatie hebben het denkwerk gedeeltelijk met elkaar en gedeeltelijk in van elkaar gescheiden trajecten doorlopen. Zo kon ieder eigen accenten leggen, zonder werk dubbel te doen. Het visieboek bevat de gezamenlijke analyse, de visiekaarten per subregio én een overzicht van bijbehorende programma’s en projecten.

Aan de slag

De twaalf ouderenzorgorganisaties in de regio Waardenland hebben samen met zorgkantoor VGZ de ‘VVT alliantie Waardenland’ opgericht. De alliantie gaat nu met verschillende partijen in de (sub)regio in gesprek om de visie uit te werken.

Meer weten?

Ook een regiovisie maken met De Argumentenfabriek? Neem contact op met:
Kees Wessels, chef zorg.