24 juni 2021

Door Nena Nilou

Onverwacht groot effect van Brexit op Nederlandse kapitaalmarkten

Financiële sector

Dit blijkt uit het nieuwste Engelstalige onderzoek “Brexit and its effects on European and Dutch Capital Markets Update 2021” van De Argumentenfabriek in opdracht van Stichting Capital Amsterdam, volgend op het rapport uit 2019.

Vijf jaar na het Britse referendum zal de uittocht vanuit Londen naar de EU naar verwachting aanhouden. De kans is namelijk gering dat de EU spoedig gelijkwaardige toegangsrechten zal verlenen aan financiële bedrijven die gevestigd zijn in het VK. Vermogensbeheerders en banken hebben hun activiteiten van Londen veelal naar Dublin, Frankfurt, Milaan en Parijs verplaatst, maar nauwelijks naar Amsterdam; vermoedelijk hebben de strenge Nederlandse beloningsregels daarbij een rol gespeeld. Vanwege de verschuiving van het Europese financiële zwaartepunt naar de EU, zullen de Nederlandse kapitaalmarkten gebaat zijn bij verdere Europese integratie en harmonisatie.

Verwachtingen

In de aanloop naar Brexit heeft De Argumentenfabriek in opdracht van Stichting Capital Amsterdam een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de verwachtingen van Brexit voor de Nederlandse financiële sector en de kapitaalmarkten in het bijzonder. Het doel was om het geïnteresseerde publiek, de media en beleidsmakers een overzicht te geven van de effecten van Brexit op de Nederlandse kapitaalmarkten en suggesties te doen voor mogelijk toekomstig beleid. De verwachtingen zijn deels uitgekomen, maar op sommige vlakken wijken de uitkomsten daarvan af.

Handel in aandelen en andere financiële producten

Al ruim voordat Brexit een woord was, waren er rondom de Amsterdamse beurs veel bedrijven gevestigd die actief zijn in de aandelen- en derivatenhandel. Naar verwachting zou dit ecosysteem een aanzuigende werking hebben op vergelijkbare bedrijven in het kader van Brexit. Deze verwachting is uitgekomen, want twee-derde van de uit het VK overgekomen financiële bedrijven zijn actief in of betrokken bij deze handel.

Boven verwachting is de snelheid en omvang van de verplaatsing van de handel in Europese aandelen naar Amsterdam, die al in de eerste maanden van 2021 verdrievoudigde. Ook de handel in derivaten zoals renteswaps zag een duidelijke verschuiving, en is er groei in de notering van nieuwe aandelen van internationale bedrijven en Special Purpose Acquisition Companies (SPAC’s).

Verhuizing van personen en banen

In de aanloop naar Brexit hebben veel financiële bedrijven een ‘minimale aanwezigheid’ in de EU opgezet, als uitwijkmogelijkheid in geval van een harde Brexit op het gebied van financiële diensten. De in het rapport uit 2019 verwachtte hardst mogelijke Brexit op dat gebied is uitgekomen. Na Brexit zijn bedrijven begonnen deze aanwezigheid uit te breiden. De Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) schat dat er tot nu toe zo’n duizend nieuwe banen zijn gecreëerd door financiële bedrijven die hun activiteiten naar Amsterdam verhuisden sinds Groot-Brittannië de EU verliet. De verwachting is dat het aantal banen zal blijven groeien. Tot nu toe gaat het voornamelijk om functies die te maken hebben met regelgeving en administratie. Het valt op dat die functies vaak lokaal worden ingevuld, wat een positief effect heeft op de Nederlandse werkgelegenheid.

Vermoedelijk vanwege de Nederlandse beloningsregels, die strenger zijn dan in de rest van de EU, zijn het niet de topfuncties die naar ons land worden verplaatst. Dat verklaart mogelijk waarom vermogensbeheerders en banken hun activiteiten van Londen veelal naar Dublin, Frankfurt, Milaan en Parijs hebben verplaatst.

Europese integratie en harmonisatie

Het Verenigd Koninkrijk zal geleidelijk afwijken van de EU op het gebied van regelgeving om hun niet-EU-gerelateerde activiteiten te beschermen en te laten groeien. Dit creëert het risico dat er ook binnen de EU geconcurreerd gaat worden op het gebied van regelgeving, doordat individuele Lidstaten de Europese regelgeving uitbouwen (‘gold plating’) of verzwakken (‘lead plating’).

De Nederlandse kapitaalmarkten zijn gebaat bij een gelijk speelveld binnen de EU, dus zal de Nederlandse regering moeten inzetten op verdere integratie en harmonisatie van de Europese financiële regelgeving. Vóór Brexit, trok Nederland op dat gebied veel samen op met het VK. Nu deze als partner is weggevallen, zullen er nieuwe bondgenoten moeten worden gezocht om deze belangen te verdedigen.

Meer weten?

Neem dan contact op met Kees Kraaijeveld.