13 juli 2022

Door Franziska Lensen

Nieuwe vorm van ondersteuning in gehandicapten­zorg

Zorg en welzijn

Cliënten en naasten met complexe vragen, krijgen vaak niet de steun die ze nodig hebben. In een vijftal pilots is ervaring opgedaan hoe ze met de inzet van gespecialiseerde clientondersteuning dit wel kunnen krijgen. Maar hoe regel je deze nieuwe vorm van ondersteuning landelijk? Over die vraag dachten we in opdracht van het ministerie van VWS na met betrokken partijen.

Het doel van gespecialiseerde cliëntondersteuning is cliënten en naasten in de gehandicaptenzorg ondersteunen zodat hun kwaliteit van leven en vertrouwen in de toekomst weer toeneemt. Hoe dit te realiseren is in vijf pilots uitgeprobeerd. De uitkomsten hiervan hebben we weergegeven op de Overzichtskaart Gespecialiseerde Cliëntondersteuning. Op basis van deze Overzichtskaart hebben we met belanghebbenden nagedacht over hoe een regeling die dit landelijk regelt eruit moet komen te zien. Op de Uitgangspuntenkaart Gespecialiseerde cliëntondersteuning staat het advies van de partijen die hebben meegedacht zodat het Programma Volwaardig leven van het ministerie van VWS hier haar voordeel mee kan doen bij het maken van de regeling. Afgelopen donderdag zijn de overzichten naar de Tweede Kamer gestuurd. Een belangrijke stap in het structureel vormgeven van gespecialiseerde cliëntondersteuning. 

Organisatie
Zo stellen de partijen voor om een speciale organisatie op te richten die verantwoordelijk is voor de uitvoering van gespecialiseerde cliëntondersteuning. Een organisatie die nauw samenwerkt met de bestaande organisaties voor cliëntondersteuning en die haar medewerkers de professionele ruimte geeft om in het belang van cliënten en naasten te kunnen werken. De organisatie is ook verantwoordelijk voor het aankaarten van knelpunten in en rondom de gehandicaptenzorg en controleert de opvolging ervan bij de hiervoor verantwoordelijke organisaties. Ook op gebied van toegang tot de nieuwe vorm van ondersteuning, werkwijze van de ondersteuners zelf en samenwerking met andere partijen hebben de belanghebbenden adviezen geformuleerd voor de landelijke regeling. 

Betrokken Partijen
Meegedacht bij het maken van de twee overzichten hebben onder andere ervaringsdeskundigen, projectleiders en cliëntondersteuners van de pilots, vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties en beroepsverenigingen van cliëntondersteuners, bestaande aanbieders voor reguliere cliëntondersteuning en VWS zelf. 

Vragen?

Neem contact op met Franziska Lensen

franziska@argumentenfabriek.nl

Meer over Franziska Lensen

Meer weten over de gehandicaptenzorg?

Lees dan het boek Zó werkt de gehandicaptenzorg!