21 januari 2021

Maatschappelijke diensttijd en verdringing: zo voorkom je het

De MDT moet een combinatie zijn van maatschappelijke impact van jongeren, talentontwikkeling vóór jongeren en ontmoeting tussen jongeren en anderen, vooral tussen jongeren met verschillende achtergronden. Daarmee onderscheidt het zich juist van een stage, betaald werk of vrijwilligerswerk. MDT is in februari 2020 officieel van start gegaan en is een samenwerking van het Rijk, NJR, NOV, ZonMw, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Jongeren kunnen een MDT traject doen in de vrije tijd of in een tussenjaar. Soms kan het ook onder schooltijd. Zij krijgen een begeleider die hen bij dit traject helpt.

Klik op onderstaande afbeelding om de kaart te openen

Verdringing 

Een MDT-project mag echter niet ten koste gaan van bestaande arbeidsplaatsen, stages of vrijwilligersfuncties. Hoe een organisatie die MDT aanbiedt, of aan wil bieden, deze verdringing kan voorkomen, hebben wij nu in opdracht van MDT uitgewerkt in de Risicokaart Verdringing en maatschappelijke diensttijd. De kaart geeft geen oordeel of in een specifieke situatie verdringing optreedt. Op vijf gebieden kan een organisatie het risico op verdringing verlagen of juist vergroten. Lees hier het nieuwsbericht over het voorkomen van verdringing op de website van MDT.

Meer weten?

Neem dan contact op met Anouk Mulder.