12 maart 2015

Lessen “Helder Denken” genomineerd voor prijs!

Les in Helder Denken

Denken staat bovenaan de lijst van ‘21th century skills’. Het onderwijs besteedt echter amper aandacht aan ‘denken’ als aan te leren vaardigheid. Dat kan anders. Daarom ontwikkelden we met ThiemeMeulenhoff 6 Helder-denk-lessen per groep. In de lessen leren kinderen spelenderwijs hoe je structuur kunt aanbrengen in denken. Je denkt in stapjes: eerst observeren, dan alle belangrijke informatie ordenen en dan pas tot een oordeel komen.

Om in aanmerking te komen voor de Innovatie Award 2015 moet een ‘product of dienst een duidelijke verbetering zijn voor het onderwijs, significant voordeel opleveren en goed scoren op bruikbaarheid, aantrekkelijkheid en praktische inzetbaarheid in de klas.’ 

De Nationale Onderwijstentoonstelling 2015 vindt plaats van 27 tot en met 31 januari 2015 in de Jaarbeurs in Utrecht.