14 september 2017

Knelpuntenanalyse: De eerste stap naar een nieuwe richtlijn

Deze knelpuntenanalyses zijn een eerste stap naar nieuwe of herziene richtlijnen. Tijdens de knelpuntenanalyses inventariseren we met deskundigen uit en van de JGZ wat er (nog) niet goed gaat binnen de JGZ. En welke vragen een richtlijn moet beantwoorden om de knelpunten te verhelpen. Het afgelopen half jaar gingen de analyses over drie onderwerpen: de relatie tussen ouder en kind, astma en houding en bewegen. Richtlijnontwikkelaars gaan vervolgens met hulp van de knelpuntenanalyses aan de slag met het maken van een richtlijn.

We maakten al vaker knelpuntenanalyses voor het ontwikkelen van richtlijnen. Niet alleen voor de JGZ maar ook voor de jeugdhulp en -bescherming. Lees hier meer over de totstandkoming van de knelpuntenanalyses.