04 augustus 2015

Kabinet vraagt advies rondom chronisch zieken

Het aantal chronisch zieken dat deelneemt aan het arbeidproces neemt toe, waardoor dit vraagstuk urgenter wordt.

De Argumentenfabriek ontwikkelde in opdracht van patiëntenbeweging Levenmetkanker en Hiv Vereniging Nederland De Denkhulp Werk en Chronisch ziek. De Denkhulp gaat in op de vragen die grote groepen chronisch zieken raken. Hij geeft antwoord over de rechten, plichten en veranderingen die relevant zijn voor werknemers. Daarnaast krijg je inzicht in de gevolgen van de keuzes die je maakt voor het inkomen.

Bekijk de Denkhulp.