12 augustus 2019

Humaner schuldbeleid brengt welvaartswinst

“Schuld is een essentieel onderdeel van het economisch verkeer. Elke transactie of belasting waar niet onmiddellijk de rekening of aanslag voor wordt betaald, leidt immers direct tot een schuld. Op die manier verstrekken ondernemingen en overheid werkkapitaal aan elkaar en aan huishoudens. Daardoor komen transacties veel vaker en sneller tot stand en het reduceert de behoefte van financiering door derden. Vooraf financiering regelen voor elke transactie kost tijd, leidt tot transactiekosten en is niet altijd mogelijk. In de huidige tijd gaat het bij huishoudens bijvoorbeeld om zaken als huur, water, gas, elektra en telecom. Transacties met uitgestelde betaling komen uiteraard alleen tot stand als er voldoende vertrouwen is dat de schuld ook betaald zal worden of te innen is. Zo weten krediet­verstrekkers dat er een heel apparaat aan dwangmiddelen klaarstaat om het krediet te innen, ook als de schuldenaar weigert.”

Efficiënter schuldafhandelingssysteem

“Een goed schuldafhandelingssysteem dient meerdere doelen”, zegt Robin. Welke doelen dat volgens hem zijn valt te lezen in dit artikel op esb.nu, waarin hij het huidige systeem aan de hand van deze doelen beoordeelt en voorstellen doet voor een efficiënter systeem.

Meer weten?
Benieuwd naar vraagstukken die leven in de financiële wereld? Kijk op: sector geld