22 september 2015

Hoe staat het met de winsten van bedrijven?

De Feitenkaart laat zien dat we tussen 2000 en 2014 met z’n allen meer zijn gaan verdienen, en dat vooral bedrijven hebben geprofiteerd van de groei in het nationaal inkomen. Met andere woorden, bedrijven maken vergeleken met het jaar 2000 meer winst. De betaalde belasting over deze winst is bovendien gedaald, terwijl werkenden meer belasting zijn gaan betalen over hun inkomen. De netto winst die bedrijven overhouden is hierdoor gestegen met een factor 2 ten opzichte van het jaar 2000. Wat doen bedrijven met hun netto gestegen winsten? Ze sparen meer, investeren minder en keren meer dividend uit.

undefined

De Argumentenfabriek maakte deze Feitenkaart in samenwerking met FNV. De Feitenkaart is hier te downloaden.