16 juni 2016

Hoe krijgen we meer mensen met een arbeidsbeperking aan betaald werk?

In de Participatiewet die op 1 januari 2015 is ingegaan (en waarin de Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wajong samen­komen), is de nadruk komen te liggen op het vinden van betaald werk. Het kabinet en werk­gevers hebben eerder in 2013 afgesproken 125 duizend extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking (de ‘banenafspraak’). Deze ontwikkelingen gaven Cedris en SBCM aanleiding om na te denken over de vraag: Hoe kan Nederland een nog groter deel van de doel­groep aan betaald werk helpen? Liefst nog veel meer dan 125 duizend.

De Argumentenfabriek heeft samen met de opdrachtgevers een denktank samengesteld bestaande uit deskundigen op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken rond de doelgroep. Onder de doelgroep verstaan we mensen die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. De Argumentenfabriek heeft de denktank begeleid bij het nadenken over deze vraag. Het resultaat is het kaartenboek ‘Doelgroep aan het werk’, waarin de belemmeringen en mogelijke oplossingsrichtingen zijn beschreven die betrokken partijen ervaren de doelgroep aan betaald werk te helpen.