28 januari 2016

Hoe hervormen we de Europese meerjarenbegroting?

De Argumentenfabriek begeleidt op deze voorzitterschapsconferentie het denkwerk over ideeën voor een beter MFK tijdens een aantal deelsessies. Het meerjarig financieel kader stelt voor een periode van zeven jaar de kaders op voor de begroting van de EU. Als voorzitter wil Nederland het gesprek over de gewenste toekomst hiervan aanzwengelen, omdat de inrichting van dit MFK en de onderhandelingen erover al jaren vaste patronen volgen, terwijl de uitdagingen voor de EU voortdurend veranderen. Dat kan dus beter. De grote diversiteit aan deelnemers biedt een prachtige gelegenheid om met frisse ideeën de basis te leggen voor een toekomstig MFK. Meer informatie over de conferentie is hier te lezen.

undefined