20 april 2015

Helderheid over toezicht van ACM op verticale afspraken

ACM houdt toezicht op afspraken die ondernemers maken met andere ondernemers in de keten, zoals met hun leveranciers of afnemers. We noemen deze afspraken verticale afspraken. Een voorbeeld hiervan is een afspraak dat een afnemer alleen producten van één leverancier mag afnemen. Dit is een zogeheten ‘exclusieve-afnameovereenkomst’. Een ander voorbeeld is ‘verticale prijsbinding’. Hiervan is sprake wanneer een producent een vaste (minimum)verkoopprijs overeenkomt met de distributeurs van zijn product.

De Argumentenfabriek heeft in samenwerking met ACM twee Informatiekaarten gemaakt om ondernemers inzicht te geven in hoe ACM toezicht houdt op verticale afspraken.

De eerste kaart laat zien vanuit welke visie ACM toezicht op houdt op verticale afspraken. Op de tweede kaart staan vragen waarmee ondernemers zelf kunnen inschatten of een verticale afspraak schadelijk is voor de consument en hiermee bij ACM prioriteit krijgt.

De twee Informatiekaarten en meer informatie hierover zijn te lezen op de website van ACM.