09 februari 2018

Heldere prioriteiten en scherp geformuleerde resultaten voor VNG

Medio 2017 benaderde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) De Argumentenfabriek. VNG zocht denkhulp bij het expliciteren van de koers van VNG in het sociaal domein en het identificeren van rode draden in het werk van de betrokken VNG-medewerkers.

Om het denkwerk behapbaar te maken knipten we het op in drie denkstappen:

  1. Denken over de belangrijkste maatschappelijke opgaven in het sociaal domein en de rol van VNG hierbij.
  2. Toetsen van de uitkomsten van de eerste denkstap op draagvlak bij externe belanghebbenden.
  3. Opstellen van een VNG Agenda 2018 voor en met de Directie beleid Inclusieve samenleving.

Het eindresultaat van de drie denkstappen legden we vast in een kaartenboek, de VNG Agenda 2018 van de Directie beleid Inclusieve samenleving. De Agenda specificeert de belangrijkste maatschappelijke doelen waaraan VNG in 2018 wil bijdragen en concretiseert de belangrijkste VNG resultaten bij elk van deze doelen. Door deze doelen en resultaten loopt een aantal rode draden die we in het boek op een serie afzonderlijke kaarten visualiseren.

Benieuwd naar het eindresultaat? Bekijk dan het kaartenboek.