17 september 2019

Helder denken over kringlooplandbouw

Al in 2010 dachten we voor het ministerie na over kringlooplandbouw. Destijds brachten we de argumenten voor en tegen de voer-mest-kringloop in kaart. De argumenten zijn nu  weer actueel. De hamvraag is immers nog steeds wat we onder een kringloop verstaan: een lokale kringloop, een regionale, een nationale of een internationale. De schaal heeft gevolgen voor hoe kringlooplandbouw vorm te geven en vanzelfsprekend hoe groot de bijbehorende (maatschappelijke) kosten en baten zijn. Precies dit aspect maakt de Argumentenkaart voer-mestkringloop duidelijk. Zo kwamen we de kaart tegen in het rapport ‘De Nederlandse landbouwexport in 2018 in breder perspectief’ van Wageningen Economic Research en het CBS.

Ook recent hielpen we klanten bij denkwerk over kringlooplandbouw. We faciliteerden een denksessie van de Taskforce Verdienvermogen die is ingesteld door minister Schouten. De Taskforce deelt binnenkort aanbevelingen hoe boeren kunnen investeren in en verdienen aan kringlooplandbouw. Ook faciliteerden we een denksessie over wat melkveeboeren nodig hebben om grondgebonden te werken. ‘Grondgebondenheid’ houdt in dat boeren hun vee zoveel mogelijk met zelf verbouwd voer voeden en dat ze mest zoveel mogelijk op eigen en nabij gelegen grond afzetten. Deze principes passen bij de gedachte van kringlooplandbouw. De sessie vond plaats op het  Agrifood-congres van NRC Live in juni. De opbrengst (niet vormgegeven) is hier te bekijken.

Ook nadenken over de invulling van kringlooplandbouw? Of over een ander voedselvraagstuk? Neem contact op met Talitha Koek.