12 februari 2024

Gezondheids­gegevens delen in de zorg redt levens

Zorg en welzijn

Het delen van gezondheidsgegevens redt levens. Informatie over geneesmiddelengebruik, bloedgroep, allergieën en aandoeningen zijn cruciaal om mensen goede zorg te kunnen verlenen. Gezondheidsgegevens zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek naar bijvoorbeeld nieuwe geneesmiddelen en behandelingen.

Het nieuwe boek Zó werkt gegevens delen in de zorg laat zien waarom zorgprofessionals zonder deze informatie hun werk niet goed kunnen doen. Zeker in spoedgevallen kan het snel inzien van belangrijke gezondheidsgegevens het verschil maken. Ook het zorgstelsel functioneert niet goed zonder betrouwbare gegevens. Maar gegevens delen is ook ingewikkeld met 1,5 miljoen zorgprofessionals en tienduizenden zorg- en welzijnsorganisaties. Welke gegevens leg je vast en hoe doe je dit? Hoe deel je informatie veilig en respecteer je privacy? Hoe koppel je verschillende systemen voor zorg en onderzoek? En hoe kan iedereen bij zijn eigen gezondheidsgegevens?

Het boek Zó werkt gegevens delen in de zorg beschrijft de doelen, randvoorwaarden, historie en knelpunten van gezondheidsgegevens delen. Wie zijn de belangrijkste spelers, wat zijn belangrijke wetten en wat gebeurt er allemaal om knelpunten van gegevens delen weg te nemen? Het boek is een uitgave van Platform Zó werkt de zorg waarin 20 partijen samen werken aan betrouwbare en neutrale gegevens in de zorg. Zó werkt gegevens delen in de zorg is een boek voor iedereen die in en om de zorg werkt en die wil begrijpen waarom een verpleegkundige nu soms acht keer dezelfde informatie moet overtypen.

Bekijk de website van Zó werkt de zorg eens