04 april 2017

Hoe verhogen we de deelname aan scholing door mbo’ers?

Hierover heeft de commissie Sap dinsdag 4 april het rapport Doorleren werkt gepresenteerd. De commissie doet vijf aanbevelingen en onderbouwt deze met een berekening van kosten én baten van het investeren in scholing. De Argumentenfabriek heeft deze commissie bijgestaan door de rode draden uit een aantal rondetafelgesprekken te destilleren.

Lees hier het hele rapport, of het artikel in de Volkskrant.